Ως εισαγωγείς των μεγαλύτερων brands Ξένων και Ελληνικών εταιριών,

διαθέτουμε τα προϊόντα μας με έκπτωση 40% καθ'όλη τη διάρκεια του έτους